Skal kartlegge trivsel og samarbeid i barnehagene i Vestby kommune

Fra uke 45 og fram til jul får foresatte mulighet til å delta på en landsomfattende undersøkelse om barnehager. Resultatene kan også bli brukt til forskning.