Etter flere tilbakemeldinger utbedrer nå kommunen dette krysset

Flere skoleveier i distriktet har fått en gjennomgang når det gjelder trafikksikkerhet. Øverst på prioriteringslisten står krysset Risilveien/Krusebyveien, som det nå er vedtatt skal utbedres.