Mona er første kvinne i denne foreningen i Vestby

10.000 er med i Lions-foreningene i Norge. Kun 20 prosent er kvinner. Lions Vestby har ikke bidratt til en stadig økende kvinneandel – før nå.