Johannes har kvikkleire på eiendommen

Kvikkleire er skummelt da det uten forvarsel kan rase ut. Én av beboerne i et slikt område har opplevd ras før.