Større vannlekkasje i Støttumveien på tirsdag - ledningen var over 50 år gammel

Lang ledning, få kummer og lyttepunkter, gjør det vanskelig å avdekke lekkasjer i Randembekken/Støttumveien, ifølge kommunen.