Med 4145 solpaneler over 19.000 tak-kvadratmeter har ASKO Norges største solcellepark, men den skal bli enda større.

– Det er først og fremst på grunn av miljøambisjonene vi har gjort dette. ASKO har som mål å være klimanøytral og bærekraftig, sier administrerende direktør i ASKO ØST, André Tangerud.

ASKO hadde fra før Norges største solcelle-anlegg på taket av tørrvarelageret på Delitoppen i Vestby. Arbeidet med å gjøre anlegget tre ganger så stort er nettopp ferdig.

– Vi ser at det også blir svakt lønnsomt på lengre sikt, slik strømprisene er i dag. Vi regner med å ha tjent inn investeringene i løpet av 15 til 20 år, fortsetter Tangerud til Østlandets Blad.

Nå har solparken en estimert årsproduksjon på 860.000 kilowattimer, som tilsvarer strømforbruket til 54 husstander i løpet av et år.

Stor tro på sol

I 2017 utvider ASKO strømproduksjonen enda en gang, med tre ganger dagens størrelse. Da håpes det at det årlig vil produseres 3,4 gigawattimer på takene til Asko, tilsvarende 213 husstanders strømforbruk.

Målet er at solceller skal stå for produksjonen av 10–15 prosent av ASKO s totale strømforbruk når alt er ferdig utbygd.

Fra januar neste år tas den nye kjølelagerbygningen, som er oppført i ASKO -klyngen, i bruk. Da vil det trekkes mye strøm for å kjøle ned matvarene, spesielt på varme dager.

– Når strømforbruket vårt maksimeres på dager med mye sol og varme, maksimeres også strømproduksjonen fra solcellene, sier Tangerud.