Vestby falt mange plasser på kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som utføres hvert år, hvor alle landets kommuner blir rangert etter 151 nøkkeltall basert på 12 ulike sektorer. Fra 2018 til 2019 falt Vestby fra 39. til 66. plass.