Goldfish om høyhastighetsbevis: – Man er nødt til å kunne behandle redskapen man har

Redningsselskapet ønsker at regjeringen utreder et høyhastighetsbevis for fritidsfartøy som kan kjøres i mer enn 40 knop. Goldfish Boat i Son ønsker all forbedring av sikkerhet velkommen.