Med disse kameraene kan kommunen følge bevegelsene dine

Minst to steder i Son er det montert overvåkningskamera på offentlig sted.