550 skoleelever søker arbeidsplass på Black Friday

Anledningen er solidaritetsdagen ved Vestby videregående 29. november. –Alle oppdrag er av interesse, sier elevene Madeleine (17) og Terje (16).