Ved å legge ned skolen vil kommunen spare rundt 2.6 millioner over en periode på to år.

Befolkningen i Hølen har vært svært opptatt av å bevare skolen og det er startet en stor underskriftskampanje.

En egen Facebook-side for bevaring av Hølen skole, og Anita Agnemyr maner nå til kamp.

- Vi var blitt lovet ny skole, det var satt av midler på budsjettet – men nå er det fare for at det ikke lenger er aktuelt å bygge skole i Hølen, skriver hun i en e-post til Vestby Avis.

Får ikke rive

Fylkesmannen har avslått Vestby kommunes rivevedtak av Hølen skole. Begrunnelsen er at rivevedtaket strider mot reguleringsplanens bestemmelser og derfor er ugyldig.

- Skandaløst, sier Tom Anders Ludvigsen (Ap) leder i byggekomiteen, og viser til den lange saksbehandlingstiden.

Han mener at dette burde Fylkesmannen avgjort i løpet av syv timer, ikke syv måneder.

- Nå må vi vurdere en omregulering eller om vi skal søke en dispensasjon fra reguleringsplanen, konkluderer han.

- Jeg hadde forventet at fylkesmannen ville avvise kommunens rivingsvedtak og er glad for at det ble konklusjonen, sier nabo og lokalhistoriker Ingvar Dahl.

Saken skal opp i formannskapet i dag mandag 22. november.

Vestby Avis oppdaterer saken.