Fra 2023 vet vi ikke hvem som skal kjøre togene på Østfoldbanen

I løpet av 2021 blir det klart hvem som skal kjøre togene på Østfoldbanen og andre østlandsstrekninger i fremtiden.