Nytt funn av kvikkleire i Hølendalen - får betydning for boligeiere

En ny rapport viser at store deler av Hølendalen ligger i faresone for skred. Det setter begrensninger for hva man kan gjøre på eiendommene sine.