Slik blir den nye Vita-kjeden

99 butikker legges ned, Vita Exclusive overtas av kjeden Fredrik & Louisa og kjøpesenterkjeden Alti overtar 10 Vita-butikker.