Krav på flere hundre tusen etter konkursen: – Det er neppe utsikter til utbetaling

Husmannskosten skyldte fire ansatte lønn og feriepenger, da selskapet i midten av desember i fjor valgte å slå seg selv konkurs.