Har forlenget leieavtalen for minibanken

Da bankbygget i Son ble solgt i 2018, lovet Sparebank 1 å beholde minibanken til sommeren 2019. Den avtalen er forlenget.