Oppretter eget testsenter i Vestby

Kommunene har frist til 1. september til å ha en plan klar for hvordan de kan øke testkapasiteten for covid-19.