1. juni innføres det nye bomstasjoner og takster i Oslo – dette betyr det for deg som pendler

Flere bomstasjoner og endret takstsystem får konsekvenser for pendlerne.