Mars var den fremste torskefiske-måneden. Et lite flatt fjell rett sør for kommunegrensa til Frogn var plassen hvor det nærmest var garantert å sikre torskemiddagen. Det hadde jeg gjort hver mars måned siden 1960-tallet, men plutselig et år var det ikke fisk å få. Ikke for andre heller, torskebestanden i Oslofjorden ble erklært kritisk truet, og det har vært forbudt å fiske etter torsk i flere år nå.

Likeså er blåskjellene i ferd med å forsvinne helt, mens nye skarpe innvandrere, stillehavsøstersen, kan gjøre badelivet til en blodig opplevelse. Flere steder der det før var et yrende dyreliv og frisk vegetasjon, er det nå mudder, gjørme og økende bestander av trådalger eller lurv. Denne skittengrønne veksten som har lite positivt ved seg og mer enn noe viser at noe er alvorlig galt med fjorden.

Det er godt dokumentert at Oslofjorden er i alvorlige vanskeligheter. Årsakene er mange og sammensatte, og tiltak må settes i gang. Det er det brei oppslutning om, men lite ser ut til å bli gjort. Allerede i 2019 ble «Helhetlig tiltaksplan for en ren Oslofjord med et aktivt friluftsliv» vedtatt.

Hvorfor har Oslofjorden blitt så ille?

Hvilke tiltak er de viktigste for å redde Oslofjorden?

Hvordan blir denne planen iverksatt i Vestby og de andre oslofjordkommunene?

Hvor mye vil tiltakene koste hver husstand i økte gebyrer?

Hvorfor har ikke Vestby kommune fått på plass rensing av kloakk i spredt bebyggelse?

Hva blir gjort for å minske avrenning av næringsstoffer og jord?

Hva gjør Vestby kommune med ulovlige stengsler i strandsonen?

Dette er kun et lite knippe av spørsmål. Om kort tid blir det arrangert et åpent møte i Son om dette. Mange kan forhåpentligvis bli litt klokere, og være med å arbeide for at fjorden kan reddes.

Rødt er et miljøparti som vil ta vare på jorda, skogen og fjorden. Vi vil balansere godt mellom vern og bruk. Den totale belastningen på natur må ned, det betyr at det totale forbruket må ned. Styringspartienes mantra er »Mer av alt - raskere».

Det er feil medisin for en bærekraftig utvikling! Vi kan begynne med fjorden.