Møt rekefiskeren i Oslofjorden som leverer et eventyrlig overskudd - Tord har 157 roller i norsk næringsliv

Selskap kontrollert av Tord Ueland Kolstad fikk et samlet overskudd på 165 millioner kroner – men har også et forsmedelig tap han helst skulle ha unngått.