(Østlandets Blad): Etter en storbrann i Oslofjordtunnelen i mai 2017, der en tungbil lastet med papir tok fyr, innførte Vegdirektoratet kjøreforbud for kjøretøy over 12,5 meter i de mest trafikkerte periodene, mellom kl. 06.00-09.00 og kl. 15.00-18.00 på hverdager. Senere ble kjøreforbudet endret til å gjelde kjøretøy over 32 tonn.

I rushtida morgen og ettermiddag har tungbilene måttet benytte seg av ferjesambandet mellom Moss og Horten eller kjøre om Oslo. Nå åpner Oslofjordtunnelen for alle kjøretøyer hele døgnet, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Økt sikkerhet og enklere reisehverdag for alle

Statens vegvesen skriver videre at de de senere årene, har etablert en rekke tiltak som har hevet sikkerheten i Oslofjordtunnelen tilstrekkelig til at kjøretøybegrensningene nå kan oppheves slik at alle kjøretøy kan kjøre gjennom tunnelen døgnet rundt.

– Å stenge Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy i rushtida, har vært nødvendig for å ivareta sikkerheten til trafikantene. At tungbilene har måttet kjøre omveier i perioder av døgnet, har dessverre medført ekstra belastning for både klima og miljø og de som har vært direkte berørt, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen i pressemeldingen.

– Vegvesenet har i tett samarbeid med brannvesen og andre relevante instanser, jobbet for å finne gode løsninger for å redusere risikoen. De tiltakene som nå er iverksatt, vil øke sikkerheten for alle trafikanter i tunnelen.

Langvarig sikkerhetsarbeid

– Å heve sikkerheten i Oslofjordtunnelen har vært et langvarig arbeid, blant annet for å finne og etablere de mest effektfulle tiltakene, og i samarbeid med nødetatene og Vegtrafikksentralen, sikre at tiltakene blir benyttet på best mulig måte, forteller Anine Kalmo Larsen i Statens vegvesen. Hun er praktisk tunnelforvalter og brannvernleder for Oslofjordtunnelen.

Kalmo Larsen sier at førsteprioritet for Vegvesenet i forbindelse med tiltakene, har vært å heve sikkerheten for trafikantene i tunnelen.

– Vi kan dessverre ikke si at det aldri vil skje en brann eller en trafikkulykke igjen i Oslofjordtunnelen, men vi mener at de tiltakene vi har gjennomført, har økt personsikkerheten i tunnelen ved brann, og at det er bedre tilrettelagt for selvredningsprinsippet enn noen gang før, sier Kalmo Larsen i pressemeldingen.

Sikkerhetstiltakene

Dette er noe av det Statens vegvesen har gjort for å høyne sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter brannen i 2017:

 • Satt opp nye skilt som oppfordrer til avstand mellom tunge kjøretøy
 • Sikret umiddelbar aktivering av radiomelding til trafikantene så de får tidlig varsel om brann
 • Oppgradert kameraene som registrerer hendelser i tunnelen
 • Montert ytterligere kameraer og nødtelefoner i rømningstunnel
 • Montert nye og oppgraderte ventilatorer og endret ventilasjonsstrategi i samarbeid med stedlige nødetater
 • Montert nytt evakueringslys
 • Etablert hovedlyssignal og informasjonstavler for å hindre innkjøring i stengt tunnel
 • Etablert beredskapsplass på Asker-siden av tunnelen
 • Etablert beredskapsplass, kommandoplass og egen innkjøring til området utenfor tunnelen for utrykningskjøretøy på Drøbak-siden av tunnelen
 • Utført beredskapsanalyse med stedlige brannvesen og tilhørende øvelser med samtlige nødetater
 • Gitt økonomisk støtte til tunnelteknisk utstyr til brannvesen på begge sider av tunnelen, bl.a. firehjulinger, termokameraer og utstyr for å sikre pusteluft for redningsmannskaper og trafikanter
 • Utbedret tilgjengeligheten for slokkevann på Asker-siden i samarbeid med Asker kommune