I en ny undersøkelse kommer det fram at rundt seks av ti nordmenn mellom 16 og 79 år ikke leverer fra seg mobiltelefoner, bærbar PC eller nettbrett når de ikke brukes lenger.

– Andelen av befolkningen som oppbevarer dette hjemme er hele tre ganger høyere enn andelen som har levert de samme typene IKT-utstyr til gjenvinning, sier Yun Walther-Zhang, seniorrådgiver i SSB, til Statistisk sentralbyrå som publiserte undersøkelsen mandag.

Det er altså helt normalt å la de digitale duppedittene bli liggende når de ikke lenger er i bruk - det til tross for at de er enkle å bli kvitt.

Ikke restavfall

Ifølge Movar skal mobiltelfoner, bærbar PC og nettbrett sorteres som elektronikk.

– Lever produktene så hele som mulig for å unngå brannfare, at noen skader seg eller at miljøskadelige stoffer lekker ut. Alt elektrisk og elektronisk avfall skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder. Det betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet, forklarer de på sine hjemmesider.

Mobiltelefoner og nettbrett inneholder også tungmetaller som bly, kvikksølv og kadmium. Hvis slike gifter kommer på avveie, kan det skade både naturen og mennesker. Hvis telefoner og nettbrett brennes sammen med restavfall, slippes det ut farlige miljøgasser. I tillegg går de verdifulle ressursene i utstyret tapt.

Movar oppfordrer også til å sjekke muligheter for å forlenge levetiden til produktet, ved for eksempel å gi det bort eller selge det.

Ødelagt elektronikk kan også leveres i butikker som selger samme type produkt. Alle elektronikkforhandlere og kommunale avfallsmottak er nemlig forpliktet til å ta imot skadede eller ødelagte elektroniske produkter som de selger selv, uansett om de selger det samme merket eller ikke.

Etterspurte mineraler

Når du leverer inn gamle mobiltelefoner vil de aller fleste få nytt liv, på bruktmarkedet i Norge eller i andre land. De som ikke kan repareres, vil bli resirkulert slik at metallene kan brukes på ny.

Mobiltelefoner og nettbrett kan inneholde opptil 40 ulike metaller, og flere av dem er sjeldne ressurser som finnes i begrensede mengder. Og akkurat nå er disse mineralene ekstra etterspurt på grunn av krigen mellom Russland og Ukraina, da mye av disse mineralene blir plukket i gruver i Russland. Dermed er det en god grunn til at du bør levere inn gammel elektronikk akkurat nå, i tillegg til kommersielle og er miljømessige bonuser.

SSBs undersøkelse viser for øvrig at kun én prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har kastet sin gamle mobiltelefon, nettbrett eller bærbare PC i restavfall. Den høyeste andelen (fire prosent) som kaster sin gamle mobiltelefon i restavfallet er yngre menn mellom 16 og 24 år.