Po­si­sjo­nen er i mind­re­tall et­ter to ut­mel­del­ser: – Det blir annerledes fremover

Et­ter at tid­li­ge­re Ar­bei­der­par­ti­po­li­ti­ke­re An­net­te Mjå­vatn og Ron­ny Kjøn­sø har meldt seg ut av par­ti­et har po­si­sjo­nen mis­tet fler­tal­let i kom­mu­ne­sty­ret. Det kan gjø­re det van­ske­li­ge­re å få gjen­nom sa­ker.