Vestbys politikontakt: – Vestby trenger en SLT-koordinator

– Vi i politiet har flere ganger tatt opp med Vestby kommune at de bør prioritere å få en SLT-koordinator. Vi ser at de kommunene som har en slik, fungerer mye bedre når det oppstår situasjoner som den vi nå har avdekket med cannabisbruk blant ungdom i Vestby kommune, sier Rune Fossum, som er Vestbys politikontakt i Øst politidistrikt.