Gå til sidens hovedinnhold

Uenighet om konsesjonssøknad om ervervelse av Sundby gård!

Artikkelen er over 2 år gammel

Konsesjonssøknad om ervervelse av Sundby Gård som AS åpner opp for nye smutthull for konsesjonsfrie kjøp av landareal - Aksepterer politikerne i Vestby kommune denne søknaden, vil det få konsekvenser, skriver Eirin Bolle i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konsesjonssøknad om ervervelse av Sundby Gård som AS åpner opp for nye smutthull for konsesjonsfrie kjøp av landareal - Aksepterer politikerne i Vestby kommune denne søknaden, vil det få konsekvense.

I kommunestyret 15. oktober ble saken om ervervelse av Sundby Gård som AS utsatt etter ønske fra Høyre.

Dette tar vi i Bygdelista som et godt tegn og håper at kanskje flere partier snur når saken kommer tilbake til kommunestyre 12. november.

Bygdelista har ikke vinglet i denne saken. Vårt avslag begrunnes i hovedsak med at det ikke kan påvises at det er fordeler med et aksjeselskap som eier sett i forhold til tradisjonelt eierskap av en fysisk person i denne saken. Vi ser et stor risiko ved at politikerne går inn for å uthule reglene for konsesjon.

Les også

Gård i Vestby splitter politikerne

Det hele startet med at Gunvald Erik Andersen sende inn en personlig konsesjonssøknad om ervervelse av Sundby Gård, som ville kommet raskt på plass. Men så ønsket ikke Gunvald å stå som privatperson, fordi det var så dyrt å kjøpe gården og samtidig pusse den opp etter hans ønsker og formål.

Det ble derfor sendt et nytt brev til landbrukskontoret om at tidligere innsendt søknad på vegne av Gunvald Erik Andersen trekkes tilbake og at det var GUTI NI AS og når eiendommen er ervervet Sundby Gård AS, med betegnelse gårdsdrift, som heller skulle stå som eier. Alle begrunnelser var basert på kostnader for oppussing av driftsbygninger og målet om å pusse opp låven til kulturformål etc.

Vi støtter bønder og lokalsamfunnet sin frihet til å utnytte gårdens ressurser på en innovativ måte, men da må AS ha en helt klar bærekraftig intensjon innenfor produksjon og lovens rammer i dag og for kommende generasjoner. Det skal og må etter loven komme bonden til gode og lokalmiljøet til gode, ikke eiendomsoppsamlere og investeringsfond. Å etablere AS for gårdsdrift fordi formålet er å pusse opp og/eller leie ut bygningsmasse, gir ingen rett til konsesjon i forhold til konsesjonsloven.

Les også

Vil pusse opp Sundby gård for over 10 mill.

Vi har lang tradisjon for at jord og skog ikke skal være kapitalplasseringsobjekt i Vestby kommune og vi i Bygdelista vil ikke være med på å endre dette!

Et aksept på at man gir konsesjon til et AS er med på å åpne opp for nye smutthull for konsesjonsfrie kjøp av landareal, som vil gi nye og ubalanserte maktforhold som vi ikke er tjent med.

Et AS i sin helhet kan selges videre stykkevis og helt, til andre AS eller personer uten ny konsesjon, noe som betyr at kommunen da ikke vil ha kontroll over hvem som faktisk eier gården og hvem som har konsesjonen.

Vi har lyst til å se over til Skottland. Der har landsbygda og jorda vært boltreplass for de rike og få. Det er i dag delegasjoner fra Skottland som kommer til Norge for å lære av oss, de har innført en ny lov, for å få tilbake flere eiere og bønder tilbake inn i landbruket. Vi må lære av andres feil, og ikke gå motsatt vei i denne saken.

Les også

Eirin på topp for Bygdelista

Bygdelista har vurdert ervervelse etter bestemmelsene i konsesjonsloven §1 og 9 og anbefaler alle partier om å tenke seg grundig om og bli med oss på at søknaden avslås. Vårt avslag begrunnes i hovedsak med at det ikke kan påvises at det er fordeler med et aksjeselskap som eier sett i forhold til tradisjonelt eierskap av en fysisk person i denne saken. Vi ser et stor risiko ved at politikerne går inn for å uthule reglene for konsesjon.

Det er nå snart tre år siden den gjeldende jordvernstrategien ble vedtatt, men fortsatt bygges det ned altfor mye jord, og klimaendringene kommer raskere enn forventet. Sammen viser dette at sterkere virkemidler må til for å sikre matjorda for fremtiden. Det er ikke positivt at Gunvald gjennom sine AS er pådriver i Vestby kommune på å bygge ned jord, at han allerede har planlagt en vei gjennom jordene på Sundby Gård, taler heller ikke helt i hans favør om å gi konsesjon til et av hans AS!

Les også

Kjøpte gård til 11,6 millioner: Bruker fem millioner kroner på å gjøre om fjøset

Kommentarer til denne saken