Vil revurdere dagens foreldrepermisjon

Viken Høyre ønsker en evaluering av tredelt foreldrepermisjon - en ordning som ble innført for at mor og far skulle likestilles på hjemmebane og i arbeidslivet.