Klikk her for å følge Vestby Avis på Facebook!
Klikk her for å følge Vestby Avis på Twitter!

Lokale politikere gikk mange og harde runder med hverandre, både internt og over partigrensene. Et flertall endte til syvende og sist opp med å konkludere at Hølen skole var i så dårlig forfatning at oppgradering ikke ville være den beste løsningen. Med unntak av gamlebygget blir den gamle skolen revet og erstattet av en flunkende ny.
Det var den 1. august 2011 Hølen skole ble midlertidig nedlagt. Elevene fra Hølen skolekrets ble besluttet å tilhøre Son skole inntil ny bygningsmasse i Hølen står klar til bruk.

September 2013

Kommunestyrets vedtak i september 2013 gikk ut på at mellombygget og gymbygget skulle rives og bli erstattet av et nybygg på om lag 2000 kvadrat.
Politikerne vedtok videre at man skulle vedlikeholde gamlebygget.
Budsjettet for hele prosjektet var på 78 millioner kroner og bygget planlegges/tilrettelegges for fremtidig utvidelse. Til dette bevilges ytterligere to millioner kroner.
Finansieringen ble innarbeidet i handlingsprogrammet for 2014.

Røhne var sjef

Det er Venstreveteranen Erik Røhne som har ledet byggekomiteen. Med seg på laget har han hatt Else Marie Aasen fra Kristelig Folkeparti, Tom Anders Ludvigsen fra Arbeiderpartiet, daværende Høyremedlem, nå listetopp på den forholdsvis nye Bygdelista, Eirin Bolle og SV-politiker Even Fyhri.

Vinglete

Debatten om denne skolen gikk over flere år, og spesielt Høyre kunne tidvis virke vinglete når det ble snakk om hva man egentlig ville.

– Vi tok en politisk timeout. Av og til må man bare gjøre det, hevdet ordfører John Ødbehr da det stormet som verst.
Det er firmaet Betongmast som fikk i oppdrag å foreta den praktiske jobben med den nye skolen på Hølen. En tyvtitt på byggeplassen i disse dager avslører at to av de tre bygningene som planlagt er blitt jevnet med jorden.

– Noen kabler vi ikke visste om på forhånd pluss en garasje som ble vanskeligere å flytte enn vi var klar over er blant de uforutsette hindringene vi har støtt på, sa Erik Røhne for en tid siden.

Skjær i sjøen

– Det er ikke til å komme bort fra at det har vært enkelte skjær i sjøen i forbindelse med dette prosjektet. Imidlertid har det hele tiden vært et godt og profesjonelt forhold mellom alle aktørene, uttaler en optimistisk komitéleder.

I dag er det stakittgjerder, kabler, jord og steinmasser som dominerer på den store uteplassen på skolen. Om et halvt år satser man på å komme i gang med undervisning.