Traktoren får regjere på Ikeajordet og Søndre To

Jordvernforkjemperne i Vestby ble hørt, og traktoren får regjere på både Ikeajordet og Søndre To gård. Kommunestyret har vedtatt at det ikke skal bygges på noen av områdene.