Til kamp mot nedbygging av dyrket mark

Vestby Senterparti mobiliserer og går inn i valgkampen med ett stort mål: Partiet vil kjempe for at Vestby ikke blir en «versting» på å bygge ned dyrket mark.