Disse skal sitte i de ulike utvalgene i Vestby kommune

Her er alle valgene kommunestyret i Vestby foretok mandag.