Enige om 30 års leieavtale

Formannskapet i Vestby var enstemmige i at kommunen inngår en 30 år lang leieavtale med Vestby IL om et område ved Vestbyhallen. Her planlegger idrettslaget en treningspark.