Redd for å miste nærheten til viktige fagområder

Noe av det siste det forrige kommunestyret i Vestby gjorde var å legge ved to av hovedutvalgene. Pål Engeseth (H) frykter dette vil føre til at politikerne mister nærheten til og den politiske styringen over viktige fagområder.