Politisk (u)vilje til renseanlegg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Da har noe av debatten stilnet rundt vedtaket om ny kommunedelplan for de neste fire år. Det er godt at det er tverrpolitisk enighet i Vestby om at vi trenger utvikling. Det er jeg fornøyd og takknemlig for. Her var det politisk vilje til å se fremover og tenke langsiktig.

Så til saken som falt under radaren og som ingen tenker noe mer over. Jeg tenker på detaljreguleringen av Søndre Follo Renseanlegg (SFR). Denne saken var det ingen som stilte spørsmål ved. Her ble det vedtatt enstemmig at man går for rådmannens innstilling. Misforstå meg ikke for jeg er veldig enig i vedtaket og støtter det fullt ut. Men det er forhistorien som opptar meg litt, og de valg ledende politikere foretar seg.

Denne saken startet så smått i 2012 med nye kommunedelplaner og at SFR så behovet for utvidelse. Det var ingenting som var vedtatt, men styret ved SFR tenkte langsiktig og så behovet for økt kapasitet. Samtidig var anlegget på god vei til å bli utdatert og i tillegg nærmet seg 100 prosent kapasitetsutnyttelse.

Styret i SFR vedtok derfor å be om en rask behandling fra representantskapet, fordi anleggets kapasitet var i ferd med å bli sprengt. Dette var i 2013 med et annet politisk flertall i Vestby og en ordfører fra Høyre. Dette vedtaket i styret ble fulgt opp igjen i april 2014 i møtet med representantskapet. Styret understreket igjen viktigheten av fortgang i arbeidet med ny selskapsavtale som burde være ferdig til behandling i kommunestyrene før sommerferien 2014.

I 2014 har det altså gått to år uten at noe har skjedd, og det er heller ingen fremdrift gjennom 2014. Derimot begynner saker og klager om lukt å dukke opp, blant annet fra Hvitsten. Årsaken er flere abonnenter på nettet og Vestby kommunes arbeid med å tette avløpsledninger som igjen fører til mindre mengder vann og mer konsentrert avløpsmengde. Det skal påpekes at kommunen gjør det de skal, nemlig hindrer fremmed vann inn, slik at vi slipper å betale for rensing av regnvann.

I 2015 dukker det opp en kostnad på 625.000 kroner til utbedring av luktproblemet fra 2014. Hvem vegt om vi kunne unngått denne kostnaden.

I 2015 får også styret i SFR pålegg fra fylkesmannen om utarbeidelse av framdriftsplan for nytt Søndre Follo Renseanlegg. Styrets vedtak er at brevet tas til orientering og at de henstiller representantskapet om å fremme en utbyggingssak til kommunestyrene innen 1. september 2015.

23 september 2015 blir det vedtatt i representantskapet at det skal bygges nytt renseanlegg for 50.000 mennesker med mulighet for utvidelse til 75.000 innbyggere. Her ble saken lagt helt klart for ny politisk posisjon til å videreføre.

Da skulle vel alt være greit, eller? Nei, det ble helt stille om renseanlegget. Hva stillheten skyldes er ikke godt å si, men det vi vet er at forrige posisjon med Høyre i spissen fikk vedtatt en eiermelding dette året for håndtering av kommunens eierandeler i sine selskaper. Denne skulle gi både opplæring og mulighet for de folkevalgte å ha en dag i året til dedikert eierstyring. Det vil med andre ord si at de respektive selskap skulle få presentere seg for de folkevalgte med strategi, utvikling og drift. På denne måten kunne de folkevalgte få direkte innblikk i driften av de selskaper de "forvalter" på vegne av innbyggerne. Fasiten etter fire år med denne avtalen er at det ikke er gjennomført en gang.

Etter valget i 2015 vedtok man i november å utvide låneramme til 80 millioner kroner kroner som forespurt av styret i SFR. Samtidig kommer det fram at man skal se på løsninger sammen med MOVAR. En kan spørre seg hvorfor, for i referater fra SFR fra møter med MOVAR i 2013 blir det konkludert med at slike fellesløsninger ikke er lønnsomme eller hensiktsmessige. Dette er forøvrig referater som er tilgjengelige for alle kommunestyrerepresentanter til enhver tid. Likevel har tydeligvis ikke politikerne fått med seg dette.

Fremdriften med nytt renseanlegg står fortsatt stille. Det er tydeligvis ikke behov for å se på kapasiteten verken i SFR eller MOVAR. Samtidig begynner sentrumsplanen å ta form og det nærmer seg vedtak.

Så kommer det selskapskontroll av SFR. Er alt som det skal, og gjør styret jobben sin? Så viser det seg også at styret ved SFR har hatt rett hele tiden om at kapasiteten ved renseanlegget er sprengt. Man må i gang med bygging av nytt renseanlegg. Aller helst skulle arbeidet vært gjort for flere år siden da det kom pålegg fra fylkesmannen.

Fylkesmannen kommer i 2018 med nytt pålegg om ferdig renseanlegg i 2019, mens kommunestyret velger å «kaste» styrelederen i SFR i forbindelse med valg til nytt styre. Hvorfor måtte styrelederen gå? Kanskje det har noe med at vedkommende hadde gjort jobben sin i alle år og presset på for nytt anlegg? Dette er selvsagt spekulasjoner fra min side, men de skal sies at det ble sendt inn en lovlighetsklage.  Rådmannen konkluderte med at kommunestyret burde oppheve sitt tidligere vedtak med bakgrunn i at man ikke hadde kompetanse! Uansett var det for sent, styret var skiftet og roen senket seg. Ingen maste lenger om renseanlegg.

 

Det interessante er at man nå vedtar detaljregulering for ett nytt anlegg. Det vil jo si at nå er vi på trappene til å bygge ett nytt! Og planene er svært like de som styret i SFR har hatt skisser på. Flere summer har versert og så langt er prislappen 400 millioner kroner. Om dette vil holde vil tiden vise. Uansett er dette en stor investering som vi alle skal betale på de neste 30-40 årene. Det er tross alt ett selvkostområde og regningen går til oss alle. Dette må jo på plass, for hvordan skal vi kunne klare sentrumsutviklingen uten tilstrekkelig kapasitet i avløpssystemet?

Det som imidlertid er uvirkelig er at man fattet vedtak om å ta i bruk et midlertidig sedimenteringsanlegg på SFR for å begrense lukt! Det vil si lage tak over de to som er der fra før. En kostnad som var estimert til 40-45 millioner kroner! Av det så svarer vi for 38 prosent, altså 17.1 millioner kroner. En sum vi faktisk kunne unngått om man lyttet til de varslene som kom fra det valgte styret! Denne kostnaden vil bli direkte belastet oss innbyggere i kommunen via gebyrregulativet— fordi dette er et selvkost område! En sum man istedet for eksempel kunne benyttet på å legge avløpsledninger fra Brandstadtoppen til Deli. Det er nemlig her grensen går for hvem som pumper hva og til hvor! 

På den måten kunne vi ha renset alt avløpsvann i kommunen hos SFR, til en billigere kostnad for oss alle (5,90 kr pr m3. Årsberetning SFR 2017), (6.00 kr pr m3. Movar Budsjett 2018-2021 (kr 5,90 i 2016)). Det må jo nevnes at Movar står ovenfor store investeringer på dette selvkostområdet også. Så mye at de stipulerer pris pr m3 til kr 7.70 i 2021. Årsaken er at det her skal bygges to og kanskje tre nye anlegg. Da kan jeg nevne at det i 2016 ble det vedtatt å øke MOVAR sin låneramme til 1200 millioner kroner. Dette er litt forskjellig fra de 80 millioner kronene som har blitt til 400 millioner i SFR og som Vestby kun skal betale 25 prosent av. Så kan alle dere som bruker mer enn 150 m3 vann i året tenke på årsaken til at dere fikk en økning i de kommunale avgiftene i fjor.

Vi kan jo også tenke på hva det ville gjort for Kambo Renseanlegg som søndre del av kommunen leverer til, dersom vi fikk ny ledning fra Brandstadtoppen. Den ville frigitt kapasitet for de utbygginger som Moss kommune har på Kambo! Mer enn 6000 husstander som leverer ett annet sted, tilsvarer 37 prosent av alt som går til Kambo RA.

Hvorfor er det viktig med fokus på denne saken? Jo fordi det er mye kulere å kunne si at man har vedtatt skoler, bibliotek, sykehjem, omsorgsplasser, barnehager og sist men ikke minst kulturkvartal. Det handler om hva man ønsker og hvilke saker som fenger. Her debatteres og argumenteres det om at dette MÅ vi ha, uten tanke på at hovedstaden snart er 19 minutter unna sentrum med tog, med all den kulturen vi måtte ønske.

Jeg skal ikke ta debatten om kulturkvartal opp igjen. Den er ferdig, prosjektet er vedtatt og arbeid er påbegynt. Det jeg forsøker å illustrere er at det er sakene i seg selv som avgjør hvordan man prioriterer og hva man selv mener er viktig. Her mener jeg at man har sett seg blind på store planer og store summer. Først ivaretar man primærbehovene, så kan man begynne med realiseringprosjekter for politiske vyer.

Allerede i 2013 kom pålegg om utbedringer av renseanlegget. Her visste man at det ville bli behov for utvidelser. Jeg mener påløpte kostnader på grunn av politisk sendrektighet kunne vært unngått. Dette har handlet om politisk vilje, og viljen og ønsket om å tenke pro aktivt. Her vil jeg påstå at med renseanlegget har det kun vært politisk uvilje hele veien, og dette har kostet oss penger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken