Dette aksepterer vi ikke!

Av

At en av våre sambygdinger opplever trusler og vold som følge av at han er åpen om sin seksuelle legning, er noe vi ikke skal akseptere.