Retten om siktedes kriminelle handlinger: – Det har eskalert

Siktedes lovbrudd har gått fra nasking til knivran på tre år.