Risil rives for nybygg

Moden for riving: Byggekomiteens leder Tom Anders Ludvigsen mener Risil skole bør rives og erstattes av et nytt bygg til 178.1

Moden for riving: Byggekomiteens leder Tom Anders Ludvigsen mener Risil skole bør rives og erstattes av et nytt bygg til 178.1

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Forslag om å rive Risil skole er i ferd med å bli realitet, i alle fall hvis byggekomiteen får det som de vil.

DEL

VESTBY: Kommunestyret vil etter ferien motta en innstilling fra byggekomiteen for Risil skole med Ap-politiker Tom Anders Ludvigsen som leder.

– Komiteen vil anbefale kommunestyret å vedta alternativet som betyr et helt nytt bygg som Risil skole. Skolen vil få tre etasjer i form av en underetasje pluss første og andre etasje.

Tom Anders Ludvigsen forklarer videre at man går inn for en tre-parallellskole, tre klasser i hvert trinn, totalt 21 klasser.

Legges ned

Gamle Risil ungdomsskole legges altså ned når nye Vestby ungdomsskole åpner i august.

– Kommunestyret bevilget i utgangspunktet 68 millioner kroner til skoleprosjektet på stedet, hvilket vil bli for lite, mener Ludvigsen som undrer på hva som eventuelt kan settes i stand av eksisterende bygg og hva som er for dårlig.

– Byggmassen er for dårlig. Istandsetting blir håpløst og for dyrt, mener Ludvigsen som for øvrig har fått med seg Ragnhild Gilberg fra Senterpartiet, Kjell Meek fra SV, Arjo van Genderen fra Venstre, Jan Oscar Svae fra Høyre og Else Marie Aasen fra KrF i komiteen.

Innstilling

Det var under et komitémøte i Kommunestyresalen på Vestby rådhus den 20. mai man vurderte saksfremlegget som skal behandles av kommunestyret og innstilte på alternativ.

Ludvigsen fremmet på møtet forslaget som altså går ut på å vedta alternativet med en kostnad på 178.1 millioner kroner.

Fortsatt i drift

I planene for alternativ 4 står det at nybygget skal legges der Risil har ligget og vender mot vest med et delvis åpent og skjermet uteareal. Bygget er i tre etasjer mot øst og to etasjer mot vest. Det etableres tre uteområder med ulik form og innhold; det er de små knausene nord for skolen, arealer for ballspill mot vest og et stort areal i øst. Hovedadkomst er lagt i det søndre hjørnet av bygget.

– Dette alternativet betyr at Risil rives og et nytt bygg oppføres mens Bjørlien skole er i drift. Når det nye bygget er ferdigstilt flytter hele skolen inn i nybygget.

Bruttoareal på skolen er 5.975 kvadratmeter, antall elever er 588 og hver elev vil få 10.2 kvadratmeter til disposisjon. Prisen er altså 178.1 mill. kroner.