- Jeg har aldri sagt at vi skal overlate rusproblemene til politiet

- Jeg har aldri sagt eller ment at rusproblemene i Vestby skal overlates til politiet. Det jeg har stilt spørsmål ved er politiets tilstedeværelse. Når det gjelder problemene blant de unge så må alle brette opp ermene, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen.