Vil bruke ferien for å sikre avtaler med flyselskaper

Eierne av Moss lufthavn Rygge vil bruke hele sommerferien på å få på plass avtaler med flyselskaper som vil operere fra Rygge.