(Østlandets Blad): Dette vil berøre mange herfra, siden mange pendler inn til Oslo, blant annet for jobb.

For bilister som bor utenfor Oslo og kjører bil inn til byen innenfor bomringen, utgjør prisøkningen om lag 300 kroner i måneden, ifølge NRK. For elbiler utenom rushtiden øker prisene med om lag 400 kroner i måneden. Likevel må bensin- og dieselbiler i snitt betale dobbelt så mye som elbiler.

I indre ring før økningen som kommer 1. september betaler en bensinbil 22 kroner, en dieselbil 24 kroner og en elbil 9 kroner i rushtiden.

Totalprisen fra 1. september blir 37 kroner for dieselbiler, 34 kroner for bensinbiler og 17 kroner for elbiler i rushtiden.

Utenfor rushtiden vil økningene i indre ring tilsvare 12 kroner per passering for dieselbiler, 9 kroner per passering for elbiler og 10 kroner per passering for bensinbiler og hybrider.

På bygrensen og i Osloringen kommer økningen på:

6 kroner både i og utenfor rushtid for dieselbiler. Elbiler vil måtte punge ut med 6 kroner mer per passering i bygrensen og 8 kroner mer per passering utenfor rushtiden. Bensin- og hybridbiler vil få en økning på 6 kroner per passering i og utenfor rushtiden.

Tallene er hentet fraFjellinjen. Ytterligere økninger kommer 1. januar 2024.

Pressesjef i Norges Automobil Forbund (NAF) mener økningene kommer som et resultat lite kontroll på Oslopakke 3 som er en plan for veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

– Det vitner om at hele systemet med bompenger er sårbart og bør legges om, sier hun til Nettavisen.