Vil bygge over 500 leiligheter her – men politikerne krever noen endringer

Gartnerikvartalet med sine 568 leiligheter har denne uken hatt sin første behandling i politiske utvalg. Plan- og miljøutvalget vedtok enstemmig at planene kan legges ut til offentlig ettersyn etter at det er gjort noen endringer og justeringer.