Sjeldent noe til salgs i sameiet – denne ble revet vekk på fire dager

Interessentene passet på å kaste seg over leiligheten som ble lagt ut i Rådhusgata 26.