Redusert tilgang gir høyere rekepriser: Nærmer seg 300 kroner kiloen flere steder

Ferske reker er gull om sommeren. Nå nærmer også rekeprisene seg prisen av edelt metall, vil noen hevde. De du får kjøpt på kaia i Son er ikke de dyreste i Oslofjord-området.