Alle elever ved de videregående skolene i Viken fylkeskommune trenger en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet, og skal man bestille dette gjennom fylkeskommunens ordning, er fristen 8. august for Mac og 12. august for PC, skriver Østlandets Blad.

- Skal du starte som elev i videregående skole denne høsten, er det viktig å være klar over at du selv må bestille en bærbar datamaskin. En bærbar datamaskin trenger du for å gjøre skolearbeid og administrere skolehverdagen. For å få en god oppstart er det derfor viktig at dette er på plass allerede til skolestart, sier Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Har man en god maskin fra før, kan man bruke den. Bestiller man gjennom fylkeskommunens ordning, får man maskinen til odel og eie også etter at man er ferdig på skolen.

Hvis eleven ønsker å bruke hele utstyrsstipendet fra Lånekassen på en bærbar datamaskin, dekker stipendet over tre år prisen for en standard maskin.

Har man problemer med finansiering, oppfordrer hun elevene til å kontakte skolen de skal gå på så snart som mulig. Mer om ordningen finner man på Viken fylkeskommune sine nettsider.