Dette tjener avisredaktørene i Follo

Her kan du se hva slags inntekter redaktørene i Follo hadde i fjor - og hvor mye de bidro med til statskassen.