Vil bygge ny skole og utvide ungdomsskolen

Rådmannen foreslår at Vestby kommune i den kommende fireårs-perioden starter bygging av ny skole på Randem og utvider Vestby ungdomsskole. Ved Hølen skole foreslår han brakker for å løse elevtallsveksten.