- Ganske unikt i verdenssammenheng, mener rektor Bjørnhild Engen og sparer ikke på superlativene når hun skal fortelle om leseprosjektet som skal følge årets førsteklassinger helt opp i fjerdeklasse:

- Leseprosjektet går ut på at prosjektklassen får en ekstra lærerressurs seks klokketimer i uka, øremerket lesing. Samtidig har man en kontrollklasse som driver som vanlig. Underveis skal man måle hvordan ekstraressursene slår ut på elevene.

Tester elevene

Denne uken ble elevene ved Son skole testet av lærer Sarah Huby og psykologistudent Victoria Øien. Begge gjør forundersøkelser for forskningssenteret i Stavanger:

- Vi bruker ipad i kartleggingen. Vi tester rytme, om de kan bokstavene, om de kan lese, skrive ord og regne, om de liker å lese, og om hvor mye de tror de kan, forklarer Huby.

Ved slutten av første trinn skal elevene testes igjen, og det samme gjelder for andre, tredje og fjerde trinn før resultatene kommer for en dag i fjerdeklasse.

De fleste sa ja

Rektor Bjørnhild Engen forteller at alle pårørende har tatt stilling til om ungene skal delta i forsøket. Bortsett fra et par stykker, har alle sagt ja.

- 150 skoler er med og prosjektet er delt i tre grader. Noen får en ekstra lærerressurs slik som Son skole, andre styres etter såkalte språkløyper, mens tredje gruppe får direkte språkoppgaver. Vi er heldige som har havnet i gruppe én, mener Engen.

Hun forteller at alle skolene i Vestby deltar, bortsett fra Hølen som bare har én klasse og dermed mangler kontrollklasse å måle opp mot.

Engen har vært rektor i Son siden skolen var ny i 2008. Hun er ikke i tvil om at ekstra lærerressurser kommer elevene til gode.

 

Lesesenteret i Stavanger

Lesesenteret er et forskningssenter ved Universitetet i Stavanger.

Senteret er ansvarlig for en rekke store forskningsprosjekter knyttet til lesing og leseopplæring hos barn, ungdom og voksne, i alle deler av utdanningssystemet.

Stortinget har bevilget opp mot 400 millioner kroner til nye lærerstillinger på 1. til 4. trinn, og 50 millioner kroner til å forske på effekten av økt lærertetthet i to store forskningsprosjekter, deriblant leseprosjektet Two teachers.

Det andre prosjektet skal undersøke effekten av smågruppeundervisningen i matematikk.