Slik blir den nye gangbrua over jernbanen

Mange har vært usikre på hvordan det blir for myke trafikanter under anleggsperioden for den nye jernbanebrua. Kommunen beroliger med at alt får universell utformning.