Toppen må være nådd innen 2,5 år, hvis ikke er det for sent å unngå de verste konsekvensene ifølge rapporten. Det er ingen tid til å peke på andre. Alle må bidra! Også vi i Vestby.

Del tre av FNs klimarapport handler om hvordan vi kan oppnå målsetningen om 1,5-gradersmålet. Rapporten peker på at det fortsatt er mulig, men samtidig at vi har ekstremt dårlig tid. Temperaturstigning har en selvforsterkende effekt. Klarer vi ikke dette nå, har vi ingen mulighet til å reversere skadene. Våre barn og barnebarn vil få en helt annen verden å leve i. Heldigvis er vi i gang. Norge er beklageligvis en sinke på dette området, men verden forøvrig er godt i gang med tiltak som hjelper.

Vi kan bremse og motvirke klimakrisen, hvis vi velger å gjøre det. “Ledere må lede”, sier generalsekretæren i FN! Det gjelder selvsagt også lokale ledere. I Vestby kan vi begrense avskoging, og vi kan satse på solenergi for å nevne noe. Tiden for politisk spill er forbi. Nå trengs handling. Rapporten forteller oss hvordan!

Rapporten er full av løsninger vi vet virker! Noen ting kan du gjøre selv, som å spise og reise mer miljøvennlig, og andre ting må fikses av politikere og næringsliv. Krisen krever løsninger på alle nivåer, og på tvers av sektorer, der vi alle bidrar. Det snakkes for lite om solenergi. Investeringskostnadene har blitt redusert, og med økte strømpriser blir den økonomiske gevinsten også stor. Enkelte Vestbybedrifter har gått foran her. Politikerne må følge etter!

Det bygges mye i Vestby. Her må vi i større grad bygge natur- og klimavennlig. Sammen med klimakrisen har vi en naturkrise. I Vestby bygges store skogområder ned i raskt tempo. Vi rekker ikke se konsekvensene før det er for sent. Denne utviklingen må bremses. Trær, andre planter, myr og skogbunn lagrer CO2.

Før valget i 2019 fikk MDG enstemmig gjennomslag for at Vestby kommune skal ha et klimaregnskap. På tross av vedtaket har flertallet i Vestby senere gått i mot å innføre et grundig klimabudsjett og regnskap. Vi har det fortsatt ikke. Vi har noen statlige tall, og ifølge disse har Vestby økt sine utslipp fra 2019 til 2020. Dette til tross for at utslippene fra biltrafikk, som står for hovedandelen i Vestby, gikk ned.

Rullering av kommunedelplan for klima og energi var oppe i formannskapet for mer enn ett år siden. Saken skulle vært oppe i kommunestyret i september. Da jeg spurte ordføreren blant annet om dette i kommunestyret 21. mars i år var det begrensede ambisjoner å spore: – Det er sannsynlig at den nye klimaplanen ikke vil inneholde så mange nye og revolusjonerende tiltak for utslippskutt svarte ordføreren.

Slik unnfallenhet har vi altså ikke tid til. Vi kan ikke la resten av verden ta ansvaret for klimakrisen for oss. Vi må delta så godt vi kan. Til gjengjeld vil ordføreren signere en erklæring om klima og miljø sammen med 64 kommuner på Østlandet om at Osloregionen skal bli ledende i Europa på klima og miljø. Et enstemmig formannskap stiller seg bak dette.

De nærmeste årene blir kritiske i følge FN. Det er nå vi kan snu utviklingen. Om bare 2,5 år kan det altså være for sent. Det vil kreve prioriteringer, men denne rapporten peker på en rekke konkrete muligheter både for lokalsamfunn og for nasjoner. Jeg utfordrer alle, både politikere, bedrifter og privatpersoner til å bidra i denne; vår tids viktigste utfordring.