Disse var på solidaritetskvelden på Son Skole

24. mai 2019, kl. 11:15

Hele Son skole, foreldre, søsken og lærere skapte en festkveld på Son skole. Alt til inntekt for Marys Venner