Son Spa på toppliste over hoteller det er fint å ha sex på

Av og

Visit Norway har listet opp noen romantiske hoteller man kan ha herlig sex på. Son Spa er på den hete topplista.